🚚 Darmowa dostawa od 249 zł!
Szukaj
Trychodrogeria | Pogotowie Trychologiczne
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0

Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO

TRYCHODROGERIA

 

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA.
 2. INFORMACJE OGÓLNE.
 3. INFORMACJE O FORMULARZACH.
 4. LOGI SERWERA.
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
 6. PROFILOWANIE.
 7. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES.

 

 

I.   KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)(dalej jako: RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Aleksander Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Commercio Aleksander Rutkowski z siedzibą: ul. Kłóbka 9a/1, 87-840 Lubień Kujawski, NIP: 8881245756; REGON: 385661706, będący właścicielem marki Trychodrogeria oraz Pogotowie Trychologiczne,

 

adres poczty elektronicznej: sklep@trychodrogeria.pl,

numer telefonu: (+48) 579 633 829.

 

Zakładając Konto w celu korzystania z naszych usług zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są nam niezbędne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego i świadczenia usług.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wiążą się z:

 • Świadczeniem usług w Sklepie;
 • Realizacją Twoich Zamówień i wykonaniem zawartych umów;
 • Przesyłaniem Newslettera (subskrypcja biuletynu informacyjnego);
 • Marketingiem bezpośrednim oferowanych usług, innym niż Newsletter;
 • Ustaleniem, dochodzeniem lub egzekucją roszczeń.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest/są:

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Zawarte umowy lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora.

Skutek niepodania danych osobowych jest zróżnicowany w zależności od celu w jakim dane osobowe są przetwarzane:

 • Brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie Internetowym;
 • Brak możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego;
 • Brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym;
 • Brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie Internetowym.

W ramach Sklepu Internetowego przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adresy do wysyłki,
 • numery telefonów kontaktowych;
 • adresy do korespondencji elektronicznej e-mail;
 • firma prowadzonego przedsiębiorstwa (w przypadku zamówienia w celach niekonsumenckich);
 • NIP (w przypadku zamówienia w celach niekonsumenckich).

 

W zależności od celu przetwarzania danych – dane te przetwarzamy w zgodzie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit c RODO)

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

 • Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych osobowych (art. 15 RODO);
 • Prawo do dostępu i żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia (art. 15 i art. 16 RODO);
 • Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, kiedy zgodę uzyskano przed jej wycofaniem;
 • Prawo do złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w momencie uznania, iż Pani/Pana prawa i wolności mają nadrzędny charakter wobec przetwarzania tego rodzaju (art. 21 RODO). Osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes;
 • Prawo usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)(art 77 RODO).

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych obejmuje okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • Umowa zawarta z Administratorem zostanie wykonana;
 • Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony;
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania była Twoja zgoda;
 • Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;
 • W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych:

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.

Lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego;
 • Podmioty realizujące dostawę towarów;
 • Dostawcy płatności;
 • Biura księgowe;
 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • Dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
 • Podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne;
 • Podmioty zapewniające system mailingowy;
 • Podmioty zapewniające usługi marketingowe;
 • Podmioty zapewniające usługi statystyczne.

Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w programie partnerskim Pogotowie Trychologiczne (zamawianie usług w Gabinetach). Składając zamówienie na świadczenie usług przez partnera programu Pogotowie Trychologiczne wyrażasz zgodę na udostepnienie Twoich danych osobowych temu podmiotowi przez Administratora w celu:

 • Realizacji Zamówienia;
 • Marketingu bezpośredniego.

Ponadto udostępniamy Twoje dane osobowe odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest do tego zobowiązany.

 

Serwis może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.

Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa chyba, że:

 • decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
 • decyzja jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
 • decyzja opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

Kontakt z administratorem Twoich danych osobowych:

 

 • Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
 • Masz wątpliwości dotyczące ochrony Twoich danych osobowych?
 • Chcesz zadać pytanie dotyczące naszej Polityki Prywatności lub innego dokumentacji Sklepu Internetowego?

 

Napisz do nas: sklep@trychodrogeria.pl

 

II.  INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy:

 

www.trychodrogeria.pl oraz www.pogotowietrychologiczne.pl

 

prowadzony przez Administratora. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies i narzędzi analitycznych.

 1. Operatorem Sklepu Internetowego (dalej jako: Serwis) i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Aleksander Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Commercio” Aleksander Rutkowski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim, ul. Kłóbka 9a/1, o numerze identyfikacyjnym NIP: 8881245756, REGON: 385661706 będący właścicielem marki Trychodrogeria oraz Pogotowie Trychologiczne.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw."ciasteczka");
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem sellingo.pl.
 3. Serwis informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celach:
  • Świadczenia usług oferowanych w Serwisie;
  • Realizacji Zamówień i wykonania zawartych umów;
  • Przesyłaniem Newslettera (subskrypcja biuletynu informacyjnego);
  • Marketingiem bezpośrednim oferowanych usług, innym niż newsletter;
  • Ustaleniem, dochodzeniem lub egzekucją roszczeń.
 4. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług. W tym celu między innymi używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 

III.  INFORMACJE O FORMULARZACH

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Zamówienia lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

IV.  LOGI SERWERA

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • Czas nadejścia zapytania;
  • Czas wysłania odpowiedzi;
  • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
  • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • Informacje o przeglądarce użytkownika;
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

V.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego;
  • Podmioty realizujące dostawę towarów;
  • Dostawcy płatności;
  • Biura księgowe;
  • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
  • Dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
  • Podmioty zapewniające nam wsparcie techniczne;
  • Podmioty zapewniające system mailingowy;
  • Podmioty zapewniające usługi marketingowe;
  • Podmioty zapewniające usługi statystyczne.

 

VI.  PROFILOWANIE

 

 1. Serwis może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa chyba, że:
  • decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem;
  • decyzja jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
  • decyzja opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

VII.  INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji w Serwisie, a w szczególności do:
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  • Rozpoznania urządzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  • Zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi.
  • Dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta.
  • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  • Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi w każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać zewnętrzne pliki cookies:
  • Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785.
  • Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.\
  • Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl); d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
  • EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl). W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
  • CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  • Zendesk, Inc. z siedzibą w USA.
  • Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 14. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 15. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Internet Explorer;
  • Chrome;
  • Safari;
  • Firefox;
  • Opera;
  • Android;
  • Safari (iOS);
  • Windows Phone;
  • Blackberry.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 2 kwietnia 2020 roku.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl